TOPlist

 

Přehled doplňkových stanic a na nich měřených veličin

 

Znečisťující látky :

 

Stanice SO2 NO NO2 NOx O3 PM10 PM2.5
Jihlava - Demlova ano ano ano ano ano ano ano
Košetice ano ano ano ano ano ano ano
Svratouch ne ano ano ano ano ne ne
Kostelní Myslová ne ne ne ne ano ne ne

 

Meteo :

 

Stanice WD WV WS T TEMP T2m h HUMI P PRES
Jihlava - Demlova ano ano ne ne ne ano ano ne ano ne
Košetice ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Svratouch ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Kostelní Myslová ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

 

Vysvětlivky

SO2 - Oxid siřičitý

NO - Oxid dusnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly

 

WD - Směr větru

WV, WS - Rychlost větru

T, TEMP - Teplota vzduchu

T2m - Teplota vzduchu ve 2 metrech

h, HUMI - Vlhkost vzduchu

P, PRES - Tlak vzduchu