TOPlist

 

ENVItech Bohemia s.r.o.

Adresa : Ovocná 34, 161 00 Praha 6 , Česká Republika

Telefon : +420257312750

E-mail : eb@envitech-bohemia.cz

Web : www.envitech-bohemia.cz

 

Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě

Adresa : Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, Česká Republika

Telefon : +420596200111

Fax : +420596118661

E-mail : podatelna.ova@zuova.cz

Web : www.zuova.cz

 

Český Hydrometeorologický Ústav

Adresa : Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany, Česká Republika

Telefon : +420244031111

Fax : +420241760689

E-mail : chmi@chmi.cz

Web : www.chmu.cz

 

Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor životního prostředí a zemědělství

Oddělení integrované prevence

Ing. Kateřina Žáková

Adresa : Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká Republika

Telefon : +420564602515

Fax : +420564602430

E-mail : zakova.k@kr-vysocina.cz

Web : www.kr-vysocina.cz