TOPlist

 

 

Sledované lokality
Sledované látky PM10 PM2.5 NO/NO2/NOx O3 PAU Meteorologické prvky
Způsob stanovení Kont.1 Kont.1 Kont.1 Kont.1 4 vzorky/rok na 12 lokal. Kont.2
Měřící stanoviště:            
Lukavec X X X X X X
Přibyslav X X X X   X
Rantiřov X X X X X X
Velká Bíteš X X X     X
      Kont.1 – měření kvality ovzduší referenční nebo ekvivalentní metodou                                       Kont.2 – měření kontinuálně