TOPlist

 

Legislativně je oblast ochrany ovzduší upravena:

 

1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

 

2. Vyhláška č.330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích