TOPlist

 

Přehled mobilních stanic a na nich měřených veličin

 

Znečisťující látky : 

 

Stanice NO NO2 NOx O3 PM10 PM2.5
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV2 ano ano ano ano ano ano
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV4 ano ano ano ano ano ano
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV5 ano ano ano ano ano ano
Měřící souprava ENVItechu - Bohemia MMS ano ano ano ano ano ano
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava 1 ano ano ano ano ano ano
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava G ano ano ano ano ano ano

 

 

Meteo :

 

Stanice WD WV WS T TEMP T2m h HUMI P PRES
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV2 ano ano ne ano ne ne ano ne ano ne
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV4 ano ano ne ne ne ano ano ne ano ne
Měřící vozík ENVItechu - Bohemia MV5 ano ano ne ano ne ne ano ne ano ne
Měřící souprava ENVItechu - Bohemia MMS ano ano ne ano ne ne ano ne ano ne
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava ano ne ano ne ano ne ne ano ne ano
Měřící vůz Zdravotního Ústavu Ostrava G ano ano ne ano ne ne ano ne ne ne

Vysvětlivky

SO2 - Oxid siřičitý

NO - Oxid dusnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly

 

WD - Směr větru

WV, WS - Rychlost větru

T, TEMP - Teplota vzduchu

T2m - Teplota vzduchu ve 2 metrech

h, HUMI - Vlhkost vzduchu

P, PRES - Tlak vzduchu