TOPlist

 

Imisní limity platné pro území České Republiky

 

Imisní limit pro ochranu zdraví lidí :

 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
SO2 1 hodina 350

-

- 24
SO2 24 hodin 125 75 50 3
CO maximální denní osmihodinový klouzavý průmer 10000 7000 5000  
PM10 24 hodin 50 35 25 35
PM10 1 kalendářní rok 40 28 20  
PM2.5 1 kalendářní rok 25 17 12  
Pb 1 kalendářní rok 0,5 0,35 0,25  
NO2 1 hodina 200 140 100 18
NO2 1 kalendářní rok 40 32 26  
Benzen 1 kalendářní rok 5 3,5 2  

 

 

Imisní limit pro ochranu ekosystému a vegetace :

 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
SO2 kalendářní rok a zimní období (1.10.-31.3.) 20 12 8  
NOx 1 kalendářní rok 30 24 19,5  

 

 

Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí :

 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ng/m3]
Horní mez pro posuzování [ng/m3] Dolní mez pro posuzování [ng/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
As 1 kalendářní rok 6 3,6 2,4  
Cd 1 kalendářní rok 5 3 2  
Ni 1 kalendářní rok 20 14 10  
B(a)P 1 kalendářní rok 1 0,6 0,4  

 

 

Cílové imisní limity O3 :

 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120     25x v průměru za 3 roky
Ochrana vegetace AOT40 18000 ug*h/m3      

 

 

Dlouhodobé imisní cíle O3 :

 


Znečišťující látka
Doba průměrování Imisní
limit [ug/m3]
Horní mez pro posuzování [ug/m3] Dolní mez pro posuzování [ug/m3] Přípustná četnost překročení za kalendářní rok
Ochrana zdraví lidí maximální denní osmihodinový klouzavý průměr 120      
Ochrana vegetace AOT40 6000 ug*h/m3      

Vysvětlivky

ug/m3 - mikrogram na metr krychlový

ng/m3 - nanogram na metr krychlový

 

SO2 - Oxid siřičitý

CO - Oxid uhelnatý

NO2 - Oxid dusičitý

NOx - Oxidy dusíku

O3 - Ozón

PM10, PM2.5 - Prašné aerosoly

Pb - Olovo

As - Arsen

Cd - Kadmium

Ni - Nikl

B(a)P - Benzo(a)Pyren